Сградата на музея е в процес на реновация. Предстои откриване.  БУЛ. БОРИСОВА 33, РУСЕ 7000  
 

КОЛЕКЦИОННИ ФОНДОВЕ

Музеите играят решаваща роля за опазването на националното историческо наследство и култура. С внимателно експониране, документация и съхранение на артефакти културата ни може да бъде записана и запомнена, независимо от миналото и бъдещето ѝ. Така тя може да бъде споделена и разбрана от хората от различни културни среди.

Колекцията на Фондация „Братя Бобокови” е внимателно създадена през последните 20 години, като всяко събиране, регистриране и съхраняване на исторически ценности и обекти са в съответствие с българските закони, регламентиращи защита и опазване на културното наследство.  Колекционният фонд на музея съчетава археологически обекти, нумизматика, както и съвременни медали и монети.


Снимка: Матрица с релефно изображение на Дионис, бронз, 2-3 век.
 
Сградата на музея е в процес на реновация. Предстои откриване.