Сградата на музея е в процес на реновация. Предстои откриване.  БУЛ. БОРИСОВА 33, РУСЕ 7000  
 

Фондация “Братя Бобокови”

Фондация “Братя Бобокови” е основана през 2005 г. с цел да осигури всички финансови и организационни условия за създаването и функционирането на Нумизматичен музей- Русе (НМР), като през 2008г. получава разрешение от Министерство на културата за неговото основаване и развитие на бъдеща дейност като частен музей.


През 2007 г. фондацията закупува четириетажна сграда, паметник на културата, която след основен ремонт, който тече в момента, ще бъде адаптирана за Нумизматичен музей. Сградата е емблематичен архитектурен шедьовър за град Русе – бившата музикална гимназия,  с архитект Удо Рибау. Построена е през 1901г. със средства, събрани от протестантската общност в България с цел да се създаде сиропиталище с училище и детска градина към него. През годините последователно са се помещавали немско училище, френска мъжка гимназия, музикална гимназия, но дейността и е прекратена през 1986г. поради нанесените огромни щети от земетресението в Стражица.

Фондацията е организирала над 38 мобилни археологически и нумизматични изложби в най-големите музеи на България и три града извън България; отпечатала е осем научни монографии в областта на нумизматиката и над 30 други научни публикации; участвала е с доклади и постер-презентации на световните нумизматични конгреси в Мадрид, Глазгоу (Шотландия) и Таормина (Сицилия). Активно развива образователна и научна дейност, свързани с популяризиране на българската култура и история.

Христина Бобокова 
Управител фондация „Братя Бобокови“

 
Сградата на музея е в процес на реновация. Предстои откриване.