Сградата на музея е в процес на реновация. Предстои откриване.  БУЛ. БОРИСОВА 33, РУСЕ 7000  
 

Нумизматичен музей Русе

Нумизматичен музей-Русе (НМР) е частен музей в България с основен фокус нумизматика. За неговата бъдеща дейност и дом в момента се реконструира емблематичната за архитектурното наследство на крайдунавския град и България сграда на бившата Музикална гимназия. Сградата е паметник на културата от местно значение, датираща от 1901г. с архитект Удо Рибау.

Продължавайки първоначално заложените функции на сградата – образователните, музеят е един от най-младите в Европа и има амбиция да функционира като европейски научно-изследователски център по нумизматика. Предвижда се образователна, експозиционна и научно-изследователска дейности в областта на нумизматиката, археологията, художествения медал, както и изложбена дейност в сферата на кавалетните и съвременни форми на изкуство, организирането на събития свързани с дейността на институцията и популяризирането на българските история и култура.

Проектът за реставрация и адаптация на сградата предвижда хранилище, зали за постоянни и временни изложби, образователен център за деца, виртуален музей, зона за четене. Не на последно място е реставрацията на концертната зала, в която се предвиждат различни културни събития, конференции и семинари.

НМР е сред най-мобилните музеи в страната, представящ експонатите си по иновативен технологичен начин, чрез мобилни витрини и специално разработен за тях софтуер. До момента са реализирани 38 гостуващи изложби в България, представящи нумизматични колекции, собственост на фондация „Братя Бобокови“. Тяхната научна стойност представя пълни или почти пълни колекции на продукцията на антични монетарници от района на Тракия, Мизия и Добруджа, като тяхното изследване предоставя ценни данни за историята, които не могат да се получат от други източници (археологически и литературни). Затова сред основните фокуси на фондацията е работата по създаване на научно-изследователска литература.
 
Сградата на музея е в процес на реновация. Предстои откриване.