Сградата на музея е в процес на реновация. Предстои откриване.  БУЛ. БОРИСОВА 33, РУСЕ 7000  
Сградата на музея е в процес на реновация. Предстои откриване.