Сградата на музея е в процес на реновация. Предстои откриване.  БУЛ. БОРИСОВА 33, РУСЕ 7000  
 

Нумизматичен музей Русе

Нумизматичен музей-Русе (НМР) е първият регистриран частен музей в България. За неговата бъдеща дейност и дом в момента се реконструира емблематичната за архитектурното наследство на крайдунавския град и България сграда на бившата Музикална гимназия. Сградата е паметник на културата от местно значение, датираща от 1901г. с архитект Удо Рибау.

Продължавайки първоначално заложените функции на сградата – образователните, музеят е един от най-младите в Европа и има амбиция да функционира като европейски научно-изследователски център по нумизматика. Предвижда се образователна, събирателска, експозиционна и научно-изследователска дейности в областта на нумизматиката, археологията, художествения медал, както и изложбена дейност в сферата на кавалетните и съвременни форми на изкуство, организирането на събития свързани с дейността на институцията.

Проектът за реставрация и адаптация на сградата предвижда хранилище, зали за постоянни и временни изложби, образователен център за деца, виртуален музей, зона за четене. Не на последно място е реставрацията на концертната зала, в която се предвиждат различни културни събития, конференции и семинари.

НМР е сред най-мобилните музеи в страната, представящ експонатите си по иновативен технологичен начин, чрез мобилни витрини и специално разработен за тях софтуер. До момента са реализирани 38 гостуващи изложби в България и в чужбина, представящи нумизматични колекции от античните градове от региона на Тракия, собственост на фондация „Братя Бобокови“. Тяхната неизмерима научна стойност представя пълни или почти пълни колекции на продукцията на антични монетарници от района на Тракия, Мизия и Добруджа, като тяхното изследване предоставя ценни данни за историята, които не могат да се получат от други източници (археологически и литературни). Музеят притежава и интересна археологическа колекция.
 
Сградата на музея е в процес на реновация. Предстои откриване.