Сградата на музея е в процес на реновация. Предстои откриване.  БУЛ. БОРИСОВА 33, РУСЕ 7000  
 

Нумизматичен музей Русе

Нумизматичен музей Русе е първият регистриран частен музей в България.

Той притежава изключителни колекции от монети, сечени от античните градове в Тракия. Те имат неизмерима научна стойност, защото представляват пълни или почти пълни колекции на продукцията на античните монетарници и тяхното изследване предоставя ценни данни за историята, които не могат да се получат от други източници (археологически и литературни). Също така музеят има и археологическа колекция.

За нуждите на нумизматичния музей в момента се реконструира емблематичната за архитектурното наследство на Русе сграда на бившата Музикална гимназия.

Музеят е един от най-новите сред малкото подобни в Европаи има амбиция да функционира като европейски научно-изследователски център по нумизматика. Предвижда се събирателска, експозиционна, научно-изследователска и образователна дейност в областта на нумизматиката и художествения медал.

Проектът за реставрация и адаптация на сградата предвижда хранилище, зали за постоянни и временни изложби, образователен център за деца, виртуален музей,библиотека, музеен магазин, кафене и не на последно място реставрация на концертната зала, в която да се случват различни културни събития, конференции и семинари.

НМР е най-мобилният музей в България. До момента са реализирани 38 гостуващи изложби в България и три в чужбина. За целта музеят е разработил високотехнологични преносими витрини. Според статистическите данни на музеите, в които е гостувал, изложбите са посетени от над 600 000 души.
 
Сградата на музея е в процес на реновация. Предстои откриване.